Biogasinstallatie

Voor de biogasinstallatie betekenen deze cijfers een dagelijkse productie van 450 m3 biogas met een capaciteit van 270 m3 methaan. Op jaarbasis is dit 98.550 m3 methaan.

We gebruiken de volgende parameters bij het berekenen van de totale biogasproductie. Dit is gebaseerd op de gerealiseerde en bestaande installatie zoals te zien in de Westergasfabriek in Amsterdam.

  • 300 W of 150 m3 biogas per ton geïmporteerd materiaal
  • De grootste installatieprocessen zijn 3 ton per dag
  • Methaangehalte tot 60% per m3 biogas
  • Verbranding 1 m3 aardgas stoot 1,78 kg CO2 uit

Biovergisting is het proces van verwerking van organisch afval tot gas door middel van een biovergister.

Slider

De installatie bestaat uit een controlecontainer met daar naast geplaatste fermentatietanks. De productontwikkeling vond plaats onder leiding van The Waste Transformers. Dit heeft de perfecte combinatie gecreëerd tussen betrouwbaarheid, garanties en een mooi precedent.

Close Menu