"Organiseren, installeren en onderhouden van kleinschalige biogasinstallaties om een lokale, duurzame en sociale businesscase te realiseren met voordeel voor alle deelnemende partijen"

De verzameling organische resten was voorheen een belangrijk onderdeel van het plan. Om het risico te beperken, is het belangrijk om de verzameling van de verwerking te scheiden door een afzonderlijke entiteit op te zetten
Kleinschalige en frequente inzameling van elektrisch vervoer vermindert de behoefte aan grote vrachtwagens van verschillende aanbieders die stedelijk verkeer hinderen en ongewenste emissies genereren.
Onze kleine biogasinstallatie kan tot 30 liter biogas per kilogram koeienmest produceren
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

38.400 ton voedselafval wordt geproduceerd in Rotterdam per jaar

Voedselresten worden nog te vaak weggegooid met het normale huisvuil en vervolgens is er een lang transport nodig om deze resten te verbranden. Dit gaat gepaard met zwaar vervoer op diesel in de stad wat de nodige uitstoot en overlast veroorzaakt. Het is ook een totaal verlies van nuttige voedingsstoffen die weer ingezet hadden kunnen worden in landbouw of industrie.

Stadsgas ziet de noodzaak om kleinschaliger in te gaan zamelen om overlast van vervoer en verlies van grondstoffen terug te dringen. Iedere biogasinstallatie die neer wordt gezet functioneert zo als een hub van werkgelegenheid en circulariteit. Inzameling met eigen vervoer gebeurt met de partner GroenCollect dat werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Stadsgas verwerkt alle gekookte en ongekookte voedselresten uit de horeca, koffieresten, brood, groente en fruit. Iedere installatie kan 3 ton per dag verwerken en levert genoeg energie voor 40 huishoudens.
Slider

Oprichter van GroenCollect en Stadsgas over het belang van afvalscheiding en GFT stromen opwaarderen.

Play Video
Close Menu